Voorbeelden van aanpassingen - Bladerbeer

Ga naar de inhoud

Voorbeelden van aanpassingen

Zin 1 is de oorspronkelijke zin. Zin 2 laat de aanpassing zien.

[educatieve tekst voor basisonderwijs; directer]
 1. (…) Ons reukorgaan is dan ook erg belangrijk bij de beslissing of we iets lekker vinden of niet.
 2. (…) Je neus is dus heel belangrijk om te weten of je iets lekker vindt of niet.

[minder afstandelijk]
 1. De scholekster kan met zijn sterke snavel zelfs de grootste mosselen open krijgen.
 2. Een scholekster krijgt met zijn sterke snavel zelfs de grootste mossel open.

[educatieve tekst voor hbo; correctie van verwarrend gebruik we-vorm]
 1. Als we besluiten een doelgroepprofiel samen te stellen, dan moet er een aanleiding voor zijn. We stellen ons de vraag, welke bevindingen of ervaringen de noodzaak vormen om een doelgroepprofiel te maken?
 2. Als een begeleider besluit een doelgroepprofiel op te stellen, dan is daar een aanleiding voor: welke bevindingen of ervaringen maken het noodzakelijk een doelgroepprofiel te maken?

[vertaalde informatieve tekst; minder letterlijk]
 1. Het kasteel is nu een privéhuis [private house] en kan niet worden bezocht.
 2. Het kasteel is tegenwoordig bewoond en kan niet worden bezocht.

 1. De personages planden [planned] om naar Rome te gaan.
 2. De personages maakten zich op om naar Rome te gaan.

[roman De gunsteling van Saskia Profijt; grammaticale tijd + stijl]
 1. De verschillende routes die Chloë naar het strand heeft kunnen lopen zijn onderzocht, maar dat onderzoek heeft geen aanwijzingen opgeleverd. Niemand heeft haar zien lopen naar La Bombe.
 2. De verschillende routes die Chloë naar het strand kan hebben gelopen zijn onderzocht, maar dat onderzoek heeft geen aanwijzingen opgeleverd. Niemand heeft haar op weg naar La Bombe gezien.telefoon: 0318-769318 of 06-48099028
Terug naar de inhoud