Vertaling De Natuurwet 'leven is evolutie' - Bladerbeer

Ga naar de inhoud

Vertaling De Natuurwet 'leven is evolutie'

Vertaling
Iets zorgt ervoor dat er elk jaar nieuwe bladeren aan de bomen komen. Iets zorgt ervoor dat de hals van de giraffe zo lang wordt, dat hij van de hoogste boomtakken kan eten. Iets zorgt ervoor dat mensen, in tegenstelling tot dieren, bewustzijn van zichzelf ontwikkelen. Ondanks de grote onderlinge verschillen tussen deze veranderingsprocessen is het duidelijk dat ze allemaal deel uitmaken van een vorm van ontwikkeling.
(…)
De natuurwet ‘leven is evolutie' betekent voor de dierenwereld dat dieren zich voortdurend aan hun omgeving aanpassen. Deze aanpassing verhoogt de overlevingskans. De glimworm, bijvoorbeeld, gebruikt het licht dat hij uitstraalt om tot paring uit te nodigen. In het geval van de glimworm wordt de evolutie weerspiegeld in het toenemende vermogen tot het uitstralen van licht. Bij de giraffe wordt de evolutie zichtbaar in een toename van het vermogen naar de hoogste takken van een boom te reiken. Giraffen met de langste nekken zullen dus overleven.
In de natuur leidt evolutie vaak in de richting van specialisatie. Specialisatie brengt echter risico's met zich mee. Een bepaald dier ontdekt bijvoorbeeld een omgeving waar het niet met andere dieren hoeft te vechten om voedsel. Zolang er voedsel is, is het een ideale plaats voor dit dier. Maar als er voedselschaarste optreedt en dit dier zich specifiek heeft aangepast aan deze omgeving, wordt het met uitsterven bedreigd.
Soortgelijke voorbeelden van specialisatie kunnen ook in de mensenwereld worden gevonden, bijvoorbeeld op mijn eigen gebied: geneeskunde. Er zijn tegenwoordig meer dan vierhonderd verschillende medische specialisaties. Omdat er zoveel verschillende specialisaties zijn, mijden artsen elkaars onderzoeksgebieden. Deze tendens tot specialisatie heeft echter zijn beperkingen. Artsen raken zo geobsedeerd door het behandelen van fysieke uitingen van ziekte dat ze de existentiële oorsprong van de aandoeningen verwaarlozen. Als artsen zich in de toekomst zouden richten op het vinden van de existentiële achtergrond van de ziekten, zou de noodzaak voor specialisatie binnen het medische systeem flink afnemen.
telefoon: 0318-769318 of 06-48099028
Terug naar de inhoud