Vertaling Zielsverwantschap en de ziel - Bladerbeer

Ga naar de inhoud

Vertaling Zielsverwantschap en de ziel

Vertaling
Twee vormen van affiniteit zijn essentieel voor een bewuste relatie. De eerste is een hartverwantschap – de kwaliteit van zuivere, open aanwezigheid, van mens tot mens – die we het duidelijkst ervaren als we verliefd zijn. Een betrouwbare indicatie voor een hartverwantschap is het gevoel van warmte en de voedende steun en volheid die we in de aanwezigheid van de ander ervaren.
Een hartverwantschap is een universele vorm van liefde die we met iedereen kunnen delen als we ons openstellen, zelfs met een onbekende op straat. Toch kan dit niet de speciale aantrekkingskracht verklaren van sommige personen bij wie we een diepe, onnoembare weerklank ervaren. Dit is een aanwijzing voor een andere vorm van affiniteit, die we een zielsverwantschap kunnen noemen.
Een zielsverwantschap is een echo van herkenning tussen twee mensen die reageren op de innerlijke schoonheid van elkaars wezen, achter hun façades, en die op dit diepere niveau aansluiting vinden bij elkaar. Deze vorm van wederzijdse erkenning fungeert als katalysator voor een vruchtbare, krachtige alchemie. Het is een heilig verbond met als doel beide partners te helpen hun rijke potentieel aan mogelijkheden te ontdekken en te verwezenlijken. Terwijl een hartverwantschap ons in staat stelt onze dierbaren te zien en te waarderen om wie ze zijn, voegt een zielsverwantschap een nieuw dimensie toe: hen te zien en lief te hebben om wie ze zouden kunnen zijn, en om  wie wij dankzij hun aanwezigheid en invloed zouden kunnen worden. Dit houdt de erkenning in dat we beiden een belangrijke rol te vervullen hebben als het erom gaat elkaar te helpen ons te ontwikkelen tot degene die we in wezen zijn.
Iemand die van ons houdt, ziet het potentieel van onze ziel vaak duidelijker dan wijzelf. Als dit gebeurt, heeft dat het effect van een katalysator; sluimerende, onvoldoende ontwikkelde delen van onszelf worden uitgenodigd en aangemoedigd om naar buiten te komen en zich uit te drukken. We worden ontegenzeggelijk vaak het meest aangetrokken tot degenen van wie we vermoeden dat ze ‘ons tot het meest intense leven – en sterven – zullen opwekken… Zielsverwanten herkennen elkaar,’ zoals de Franse schrijfster Suzanne Lilar gezegd heeft. Een zielsverwantschap nodigt ons niet alleen uit tot groei, maar dwingt ons ook om onder ogen te zien wat die groei in de weg staat.
telefoon: 0318-769318 of 06-48099028
Terug naar de inhoud